Intervju
Radio Rosalgen
LYSSNA!
Intervju
Gala magazine
LÄS!
Intervju
Glicko
LÄS!
Intervju
Enköpingsposten
LÄS!