top of page
  • Spotify
  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Apple Music

F R I D A  B R A X E L L

A R T I S T  &  L Å T S K R I V A R E
 

O M  F R I D A:

Baserat på unika livserfarenheter skriver Frida Braxell texter som ingen annan. Intima verklighetsberättelser med kommersiellt poppig klangbotten som har en självklar plats i musikbranchen. De som har haft turen att upptäcka hennes musik har trollbundits av hennes texter och vardagliga beskrivningar av livet. Men för den stora publiken är hon fortfarande okänd. Det gör att Frida Braxell kan vara den bäst bevarade hemligheten på svensk musikhimmel.

L Y S S N A:

 F R I D A  B R A X E L L

070-6857591

Dalagatan 6a, 111 23, Stockholm

bottom of page